Καλώς ήρθατε στο fitness info.gr. Ένα website αφιερωμένο στο fitensss , την άσκηση και τη καλή φυσική κατάσταση.

HOME :: FITNESS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :: ΚΕΝΤΡΑ FITNESS ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ :: FITNESS ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :: FITNESS ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ :: CONTACT

 

 

 

 

E200-E300

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

Αριθμός Ε

Ονομασία της ουσίας

E200

Σορβικό οξύ

E201

Σορβικό νάτριο

E202

Σορβικό κάλλιο

E203

Σορβικό ασβέστιο

E210

Βενζοϊκό οξύ

E211

Βενζοϊκό νάτριο

E212

Βενζοϊκό κάλλιο

E213

Βενζοϊκό ασβέστιο

E214

Αιθυλ- 4-υδροξυβενζοϊκό οξύ

E215

Αιθυλ- 4-υδροξυβενζοϊκό άλας του νατρίου

E216

Προπυλ- 4- υδροξυβενζοϊκό οξύ

E217

Άλας νατρίου του E216

E218

Μέθυλ-4 υδροξυβενζoϊκό οξύ

E219

Άλας νατρίου του E218

E220

Διοξείδιο του θείου

E221

Θειώδες νάτριο

E222

Όξινο θειώδες νάτριο

E223

Μεταθειώδες νάτριο

E224

Μεταθειώδες κάλλιο

E225

Θειώδες κάλλιο

E226

Θειώδες ασβέστιο

E227

Όξινο θειώδες ασβέστιο

E228

Όξινο θειώδες κάλλιο

E230

Διφαινύλιο

E231

2-υδρόξυ-διφαινύλιο

E232

Διφαινολικό οξείδιο του νατρίου

E233

Θειαβενταζόλη

E234

N ισίνη

E235

Πιμαρακίνη

E236

Μυρμηκικό οξύ

E237

Μυρμηκικό νάτριο

E238

Μυρμηκικό ασβέστιο

E239

Εξαμέθυλενοτετραμίνη

E240

Φορμαλδεϋδη

E242

Καρβονικό διμεθύλιο

E249

Νιτρώδες κάλλιο

E250

Νιτρώδες νάτριο

E251

Νιτρικό νάτριο

E252

Νιτρικό κάλλιο

E260

Οξικό οξύ

E261

Οξικό κάλλιο

E262

Όξινο νάτριο

E263

Οξικό ασβέστιο

E270

Γαλακτικό οξύ

E280

Προπιονικό οξύ

E281

Προπιονικό νάτριο

E282

Προπιονικό ασβέστιο

E283

Προπιονικό κάλλιο

E284

Βορικό οξύ

E285

Τετραβορικό νάτριο

E290

Διοξείδιο του άνθρακα

E296

Μηλικό οξύ

E297

Φουμαρικό οξύ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

Ε - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Καλώς ήρθατε στο www.fitnessinfo.gr, ένα website αφιερωμένο σto fitness. Τα πάντα γύρω από το fitness, την άσκηση και την καλή φυσκή κατάσταση. Μια δημιουργία του www.internetinfo.gr .

2008 © FITNESSINFO.GR