Καλώς ήρθατε στο fitness info.gr. Ένα website αφιερωμένο στο fitensss , την άσκηση και τη καλή φυσική κατάσταση.

HOME :: FITNESS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :: ΚΕΝΤΡΑ FITNESS ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ :: FITNESS ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :: FITNESS ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ :: CONTACT

 

 

 

 

E600-E1000

Ε500 - Ε600 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Αριθμός Ε

Ονομασία της ουσίας

E620

Γλουταμινικό οξύ

E621

Γλουταμινικό μονο-νάτριο

E622

Γλουταμινικό μονο-κάλιο

E623

Γλουταμινικό ασβέστιο

E624

Γλουταμινικό αμμώνιο

E625

Γλουταμινικό μαγνήσιο

E626

Γουανιλικό οξύ

E627

Γουανιλικό νάτριο

E628

Γουανιλικό δι-κάλιο

E629

Γουανιλικό ασβέστιο

E630

Ινοσινικό οξύ

E631

Ινοσινικό νάτριο

E632

Ινοσινικό δι-κάλιο

E633

Ινοσινικό ασβέστιο

E634

Ριβονουκλεοτίδια του ασβεστίου

E635

Ριβονουκλεοτίδια του δι-νατρίου

E636

Μαλτόλη

E637

Αιθυλομαλτόλη

E640

Γλυκίνη και γλυκινικό νάτριο

E710

Σπειρομυκίνη

E713

Τυλοζίνη

E900

Διμεθυλο - πολυσιλοξάνη

E901

Κερί μέλισσας

E902

Kανδελιλλικό κερί

E903

Kαρναουβικό κερί

E904

Σελάκ

E905

Παραφίνη, βαζελίνη

E906

Βενζοϊκό κόμμι

E907

Μικρο-κρυσταλλικό κερί

E908

Κερί από όρυζα πίτουρου

E912

Εστέρες του μοντανικού οξέος

E913 Λανολίνη

E915

Εστέρες του κολοφωνίου (πευκορητίνη)

E920

Κυστεΐνη

E921

Κυστίνη

E922

Υπερθειικό κάλλιο

E923

Υπερθειικό αμμώνιο

E924

Βρωμικό κάλλιο (άκυρος αριθμός)

E925

Χλώριο

E926

Διοξείδιο του χλωρίου

E927a

Αζωδικαρβοναμίδιο

E927b

Ουρία

E928

Υπεροξείδιο του βενζολίου

E930

Υπεροξείδιο του ασβεστίου

E938

Αργό

E939

Ήλιο

E940

Διχλωρο-διφθοριούχο μεθάνιο

E941

Άζωτο

E942

Υποξείδια του αζώτου

E943

(Ισο)βουτάνιο

E944

Προπάνιο

E948

Οξυγόνο

E949

Υδρογόνο

E950

Ακεσουλφάμη Κ

E951

Ασπαρτάμη

E952

Άλατα του κυκλοεξυλαμινοσουλφονικού οξέος

E953

Ισομαλτόζη

E954

Σακχαρίνη

E955

Σουκραλόζη

E957

Θαυματίνη

E959

Νεοεσπεριδίνη

E965

Μαλτιτόλη

E966

Λακτιτόλη

E967

Ξυλιτόλη

E999

Εκχύλισμα κιλάϊας

E600 - E1000 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ε - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Καλώς ήρθατε στο www.fitnessinfo.gr, ένα website αφιερωμένο σto fitness. Τα πάντα γύρω από το fitness, την άσκηση και την καλή φυσκή κατάσταση. Μια δημιουργία του www.internetinfo.gr .

2008 © FITNESSINFO.GR